GOLEM – začiatky  Zpäť na hlavnú stránku

V časoch keď sa objavili prvé minipočítače SMEP boli veľké počítače JSEP napr. EC1030 kŕmené dátami z diernych štítkov. Zmena začala este predtým udalosťou v Prahe. V podniku pre zahraničný obchod (PZO), kade išiel import zo Západu, vyhorela dierovňa diernych štítkov. PZO mal kontakty na zastupiteľstvo firmy Robinco A.G. v Zürichu, ktoré dodávalo do Československa kancelársku techniku. A tak sa stalo, že dierovňu nahradil minipočítač americkej firmy PERTEC typu PCC 2100 . Pozri tu vo Wikipedii

Pracoval som vtedy v Slovenskej televízii a pražské a slovenské TV štúdio bolo ďalšie na rade v získaní tejto modernej techniky. Neskôr som prešiel do firmy Datasystém , kde som pracoval na softwarovej podpore už modernejších minipočítačov PERTEC XL 40 . Tam keď som pracoval na štátnej úlohe, ktorej cieľom bolo vytvoriť programové vybavenie pre zber dát na báze minipočítačov SMEP , bol som obviňovaný, že som jednoducho prekopíroval čosi z PERTEC-u. Lenže PERTEC XL 40 mal iný procesor a programovať sa tam dalo elegantne v jazyku COBOL.

PERTEC XL-40 Systém pre zber dát Key-To-Disc

Hore systém pre zber dát Key-To-Disc a nižšie jeho predchodca. To bol technologický pokrok !

Dierný štítok Výpočtového strediska OSN na Patronke

Dierny štítok Výpočtového strediska OSN na Patronke

Čítať ďalej