GOLEM – štátna úloha  Zpäť na hlavnú stránku

Môj šéf Ing. Karol Láger CSc. v podniku Datasytém kde som pracoval prišiel za mnou s úlohou aby som vypracoval návrh na štátnu úlohu Systém pre zber dát na báze minipočítačov SMEP. On vedel, že mám skúsenosti s PERTEC-om ktoré môžem využiť. Ovládal som programovací jazyk PL/I (pozri nižšie), COBOL , BASIC a Assembler. Lenže technické podmienky boli zúfalé. Slovenská SM 3-20 bola v tom momente len prísľubom.

Mal som k dispozícii ruský minipočítač SM 3-10, mozaikovú tlačiareň a jednoduchý terminál. Dnes už len obdivujem moju odvahu, či drzosť. Vyhradil som si čas na SM 3-10, lebo vtedy to nebol osobný počítač a prideloval sa tam programátorom čas, akýsi rozvrh hodín. Chcel som najprv vyskúšať čo sa dá urobiť a až potom definovať štátnu úlohu. Trochu netradičné riešenia. Asi za 4 dni som postavil koncept materiálu a teda ideológiu GOLEM-a.

Pri názve produktu som uvažoval aj o problémoch s presadením sa na federálnom trhu. Preto som zvolil názov blízky histórii Prahy tj. GOLEM . Ale oficiálne to malo názov

General On Line Entry and Modify

čo aj vystihovalo podstatu veci tj. zápis dát na disk z viacerých terminálov a ich zmeny. O možnosti exportu dát z disku na magnetickú pásku sa tam veľa nehovorilo. V tom čase moja SM 3-10 tuším ani nemala jednotku na magnetickú pásku.

Pre mladšiu generáciu ešte musím uviesť, že keď som pracoval v Datasytéme ako externý programátor pre zákazníkov, musel som robiť výkaz práce a moje odpracované hodiny sa fakturovali zákazníkovi. U štátnej úlohy som mal voľnú ruku a mohol som sa plne venovať tomu čo ma bavilo. Vedel som, že užívateľská sféra čosi také ako GOLEM potrebuje. Nejednalo sa teda o výskum pre výskum alebo do šuplíka.

Pre tých čo nevedia čo to bol programovací jazyk PL/I prikladám ukážku môjho prvého programu v tomto jazyku s dátumom 17.07.1975 . Listing vyzerá dosť moderne aj dnes ?

Zdrojový programu v jazyku PL/I z roku 1975

Zdrojový programu v jazyku PL/I z roku 1975

Čítať ďalej  Predošlá stránka