Galeria V.18.05      

Prvú verziu môjho programu Giftab som urobil ešte niekedy v roku 1996. Neskôr som do programu integroval vlastnosti programu Galeria. Túto myšlienku som však neskôr opustil, pretože výsledky neboli dosť presvedčivé.

Program Giftab najdete tu Giftab Pretože program Galeria je doplňkom programu Giftab , je potrebné najprv sa zoznámiť s programom Giftab. Pre nedočkavých len jednou vetou. Program Giftab prejde svoj aktuálny adresár, vyhľadá tam súbory s príponou .jpg ( obvykle fotografie ) a vytvorí súbor index.html s referenciami na tieto súbory (obrázky). Podobne ale lepšie pracuje môj program Diarama. program nájdete tu : Diarama

Giftab alebo Diarama urýchluje vytváranie .html stránky vhodnej pre publikáciu Vašich fotografii či už na Internete , na CD ktoré vypálite alebo len na lokálnom disku. Lenže s jedlom rastie chuť. Keď takých adresárov s fotografiami máte viac, potrebujete nejaké menu, kde by ste ľahko mohli vybrať čo chcete práve priateľom ukázať, bez toho aby ste museli do Vášho internetového prehliadača stále zadávať napr. http://mrkvicka.firma.sk/Dudince

Teraz, keď som vzkriesil slávu programu Giftab ktorý pracuje pod Windows, aj mne možnosť automaticky vytvárať menu chýbala. Predkladám Vám teda program Galeria ktorý ďalej automatizuje vytváranie galerie Vašich fotografii.

Nová verzia od 16.12 obsahuje významnú zmenu. Je možné voliteľne nastaviť podporu PHP alebo ASP stránok. Podpora HTML zostala zachovaná , ale odporúčam prejsť na novú verzii.

Najprv musíte vytvoriť hierachiu adresárov. Ukážem to na jednoduchom príklade. Tento príklad je funkčný na Internete tu

Dovolenka

Teraz sa pozrieme na "neviditeľnu stranu" príkladu. V príklade ide o fotografie z dovolenky v rámci ktorej ste navštívili tri mestá : Nitru, Poprad a Trnavu. Každe mesto má svoj adresár (priečinok), ja tam mám vždy pre jednoduchosť vždy len dve fotografie.

Adresár musí obsahovať súbor index.html . Tento súbor vytvorí automaticky program Giftab alebo Diarama. Potom môžete fotografie pridávať, uberať alebo meniť. Kliknutím na giftab.exe alebo diarama.exe sa aktualizuje súbor index.html.

To čo je zaujimavé, je súbor giftab0.htm ktorý tvorí akúsi šablónu pre výsledny index.html . Tento súbor je vo všetkých troch mestách technologicky rovnaký. Program sa dá používať aj bez šablóny, detaily v dokumentacii.

Možno Vás teraz napadne otázka, prečo je vhodné mať rovnakú organizáciu. Nuž dôvod je ten že teraz môžete ľahko pridať aj dalšie mesto napr. Brezno . Vytvoríte ďalši adresár. Tam prekopírujete fotografie, súbor giftab.exe a giftab0.htm. Posledný z nich modifikujete v mieste značky title a h1 . Po kliknutí na program giftab.exe sa vytvorí html stránka s rovnakou fazónou ako v iných mestách.

To je hlavný teda nadradený adresár. Tu sú jednotlivé podadresáre miest tj. Nitra, Trnava a Poprad kde už máme pripravené fotografie a súbor index.html vygenerovaný programom Giftab. Styles.css je súbor štýlov (nepovinný) kde je definovaný dizajn stránok. Používa sa tu aj v každom meste. galeria0.html je šablóna podobne ako u programu Giftab súbor giftab0.htm .

Účelom tejto stránky nie je nahradiť manuál k programu. Rozsiahlý manuál najdete v balíku .ZIP spolu s programom. To čo tam nie je sú ukážky toho čo je možné s programom vytvoriť. Tu si môžete pozrieť stránky vytvorené pomocou programu Galeria.exe

Program je FREEWARE. Autor si ale vyhrazuje právo rozhodnúť o tom kde bude program uložený pre stiahnutie. Pokiaľ hodláte program na stiahnutie uložiť na iný server, prosím informujte autora.

Mailto:Ing. Branislav Štofko

Download

              

Niektoré portály nestíhajú moje tempo :-) Prosím overte si či máte najnovšiu verziu programu. Distribučný súbor má meno Galeria_18_05_CS.zip alebo Galeria_18_05_SK.zip

Obsah .ZIP súboru Galeria_18_05_CS