HomePhone V.21.11      

Dnes, keď má skoro každý svoj mobilný telefón, existujú ľudia, prevažne seniori ktorí používajú pevnú linku a keď aj majú mobil, nie su schopní si tam ukladať telefónné čísla. Ich deti alebo vnuci, keď k ním prídu na návštevu, nájdu pri klasickom telefóne jeden alebo viac papierov, kde sú zapísané rôzne kontakty, tj. mená a telefónné čísla.

Deti alebo vnuci ovládajú počítače a nemal by byť problém všetky potrebné kontakty vložiť do PC a vytlačiť na jeden papier formátu A4. Taký zoznam potom funguje aj keď sa vybije baterka v mobile a s pevnou linkou aj pri výpadku elektrovodnej siete.

Ja sám mám taký zoznam už mnoho rokov. Počet mojich kontaktov je v súčasnej dobe 54 a používam dva stĺpce v zozname. Tento formát je praktický, ale každá aktualizácia je prácna. Ukážme si to na príklade. Majme skúšobný súbor kontaktov :

Aznavour Charles
Brahms Fridrich
Crocodile Dandy
Dickens Charles

Takéto usporiadanie stači tak na 40 kontaktov. Ľudia sú zvyknutí čítať zľava doprava a zhora dole. Ovšem najrýchlejšie je čítat v zozname zatriedenom poľa abecedy zhora dole. Nasledovná úprava zoznamu je síce možna, ale nepraktická :

Aznavour Charles   Brahms Fridrich
Crocodile Dandy    Dickens Charles

Čítanie takého zoznamu je ako v knihe, zľava doprava a zhora dole. Lepšie riešenie je mať dva stĺpce napríklad ľavý od A do K a pravý od L do Z . Obidva stĺpce potom čítam zhora dole. Náš krátky príklad by potom vyzeral takto :

Aznavour Charles  Crocodile Dandy
Brahms Fridrich   Dickens Charles

Samozrejme by sa to dalo pre 54 kontaktov urobiť aj manuálne ako dva stĺpce po 27 kontaktov. Užívateľ (senior) by bol spokojný, ale problém by nastal pri pridaní alebo zrušení kontaktu. Skúste si predstaviť ako by ste pridali meno Bach Sebastian v ľavom stĺpci alebo Dante Alighieri v pravom stĺpci, keď má každý stĺpec 27 kontaktov. Pretože ma to tiež nebavilo robiť manuálne, vyrobil som si na to program.

1. Inštalácia

Program je prenosný, neinštaluje sa. Kľudne môže byť aj na USB kľúči. Užívateľ musí vytvoriť adresár na disku a nemusí to byť práve disk C: . Meno adresára je voliteľné, pre prehľadné usporiadanie zvoľte HomePhone .

Tam je potrebné uložiť súbory z balíka HomePhone.zip . Dva dôležité súbory sú :

HomePhone.exe je program. Bol vyskúšaný v OS Windows 7,10 a OS Windows XP. Pokiaľ Vám to pobeží aj v iných OS, prosím napíšte autorovi.

2. Vstupné dáta

Vstupné dáta treba zapísať programom Poznámkový blok alebo ináč Notepad. Meno súboru musí byť HomePhone.txt . Takýto súbor je priložený k programu, stačí ho modifikovať.

Poradie kontaktov nie je zaujímavé, program si to zatriedi sám. Je treba dodržať formu, v jednom riadku jeden kontakt. Dôležité je použiť znak "=" medzi menom a telefónnym číslom takto :

Mrkvička František = +421 903 123 456

funguje je to aj takto

Mrkvička František=+421 903 123 456

Či použijete medzinárodnu predvolbu a aký bude formát čísla zaleží na Vás. Malo by to ale byť jednotné, aby to nejako vyzeralo. Nemusíte hneď zapísať desiatky kontaktov. Na začiatok stači tak 10, na ktorých si program vyskúšate.

Niektoré číslá ktoré často používate by sa hodilo nejako zvýrazniť. Pre tento účel dajte ako oddelovač mena a čísla znak "*" , teda hviezdičku miesto rovnítka. Tieto mená budú vytlačené tučným písmom (bold) ale ich telefonné čísla normálnym písmom.

3. Rýchly štart aj rýchly úspech

Do adresára kde je program uložte aj Váš súbor HomePhone.txt alebo modifikujte priložený. Potom už len stačí poklepať na program HomePhone.exe . Tento si prečíta Váš súbor HomePhone.txt a sám si urči počet kontaktov v stľpcoch. Zotriedené kontakty potom zapíše do výstupného súboru HomePhone.html . Tento súbor sa po poklepaní otvorí Vaším internetovým prehliadačom a odtiaľ ho môžete vytlačiť.

Účelom tejto stránky nie je nahradiť manuál ktorý je v balíku .zip spolu s programom. Aj keď je balík väčší, robí to len ten manuál. Program sám má dĺžku 6 144 Bajtov, tj. 0,006144 MB a takto môže vyzerať Váš zoznam :

HomePhone - výsledný zoznam

Program sám nezabezpečí peknú úpravu Vašich kontaktov. Naopak bude Vás nútiť zapisovať kontakty nejakým štandardným spôsobom. Potom keď pridáte nejaké ďalšie kontakty, Váš zoznam bude bez námahy v úhľadnom formáte.

4. Kontakty sa SIM karte

Keď má Váš senior aj mobil, môže mať nejaké kontakty aj tam. Prepisovať z mobilu kontakty, napríklad 30 kontaktov do súboru HomePhone.txt je náročné a naviac hrozí možnosť preklepu v telefónnom čísle. Teraz ide o to ako dostať kontakty zo SIM karty seniora do Vášho PC.

Kontakty zo SIM karty je možné skopírovať do súboru v smartfone kde beži Android. Potrebný program, aplikáciu vCard Export Import si do smartfónu stiahnite z Google Play zadarmo, tu je na obrázku :

HomePhone - vCard Export Import

Potom vypnite Váš smartfón aj seniorov starší mobil. Kartu seniora vložte do Vášho smartfónu. Aplikácia umožňuje Import, Export a Delete. My potrebujeme Export to SD Card.

HomePhone - Export to VCF

Keď zvolíte výstup do súboru v smartfóne, súbor sa uloží do adresára v smartfóne so správnym formátom aj obsahom. Teraz keď sú už kontakty v súbore je tento treba preniesť do PC. Nezabudnite seniorovi jeho SIM kartu vrátiť :-)

Smartfon je možné neskôr USB káblom pripojiť na PC a potrebný súbor prekopírovať tam kde máte aj program HomePhone.exe. Súbor .VCF je relatívne malý, tak 80 kB podľa počtu kontaktov.

Moderný tlačidlový telefón seniora napr. značky MyPhone, Aligator a iné vedia "zálohovať" kontakty do .VCF súboru na vloženú SD kartu. Tým sa situácia výrazne zjednodušuje. Po prepojení takého telefónu USB káblom, máte za pár sekúnd kontakty vo Vašom počítači. Aj v prípade že chcete mať "na papieri" Vaše kontakty z účtu Google sa vec zjednodušuje. Google resp. Gmail umožňuje exportovať Vaše kontakty do formátu .VCF .

HomePhone - Gmail export to VCF

Súbory s príponou .VCF môžu mať rôznu štruktúru. Môj program nepodporuje všetky. Ešte skôr ako začnete, premenujte si získaný súbor na Import.vcf . Taký súbor môžete otvoriť aj programom Poznámkový blok a jeden kontakt tam vyzerá takto :

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Mrkvicka Frantisek
N:Mrkvicka Frantisek
TEL;TYPE=CELL:0918123456
END:VCARD

No celkom isto už teraz nebudete kontakty prepisovať. V .zip balíku máte priložený program VcfToTxt.exe ktorý to spraví za Vás. Otvorí si súbor import.vcf a vytvorí z neho súbor HomePhone.txt . Ten môžete ešte prípadne doplniť kontaktami z rôznych papierikov a dielo je hotove. Program HomePhone.exe z toho vytvorí pekný telefónný zoznam.

Aby Vám program VcfToTxt.exe nepokazil Vašu prípadnú prácu, kontroluje sa vždy či ste v adresári už nevytvorili manuálne súbor HomePhone.txt . V takom prípade VcfToTxt.exe nový súbor nevytvorí. Takže keď je už raz súbor HomePhone.txt vytvorený či už manuálne alebo programom, tento sa neprepíše. O jeho prepísaní, teda vymazaní musíte rozhodnuť Vy.

5. Iné programy

Od času keď som dal k dispozícii tento program už pretieklo veľa vody Dunajom. Pre tých čo potrebujú s kontaktami robiť ďalšie operácie odporúčam tieto programy :

    Konverzný program vcf2csv

    Konverzný program csv2vcf

    GoogleTel - Tlač kontaktov z Google

6. Záver

Program je FREEWARE. Autor si ale vyhrazuje právo rozhodnúť o tom kde bude program uložený pre stiahnutie. Pokiaľ hodláte program na stiahnutie uložiť na iný server, prosím informujte autora.

Mailto:Ing. Branislav Štofko

7. Download

Niektoré portály nestíhajú moje tempo :-) Prosím overte si či máte najnovšiu verziu programu. Distribučný súbor má meno HomePhone_21_11_SK.zip

             

The older version but with the manual in English.

    

Dieselbe Version aber mit dem Manual in Deutsch, wird in kürze aktiv.

  

Obsah .ZIP súboru