csv2html V.18.08    

Pre jednu organizáciu som potreboval vyrobiť .html súbor obsahujúci nejaký zoznam. Dá sa to urobiť ručne alebo elegantne s použitím nejakej SQL databázy. V druhom prípade sa ale môže stať, že organizácia nemá vhodného človeka ktorý by neskôr aj databázu aktualizoval. Naviac to nie je populárne, lebo užívateľ by musel robiť prípadne zmeny dvakrát.

Dnes totiž bežný uživatel PC pracuje s tabuľkovým kalkulátorom MS Excel alebo eqivalentom takého programu. Tam je užívateľ doma, tam si v tabuľke robí zmeny a prípadne aj výpočty.

Takže to čo bolo treba dať do formátu .html a vystaviť na Internete som dostal ako súbor .xls . Súčasne ma užívateľ s úsmevom upozornil, že v tabuľke bude ešte robiť zmeny. Bolo jasné, že budem hľadať tretiu cestu.

Môj program umožňuje prevziať dáta z .xls tabuľky a bez zásahu ľudskej ruky do dát ich preniesť na .html internetovú stránku. V prípade, že sa nejedná o vyložene bankovú operáciu, nevadí nejaký časový sklz medzi tým čo má užívateľ v tabuľke MS Excel a tým čo vidí verejnosť na Internete.

Program nemá žiadne menu. Je to jednoduchý program, ktorý si prečíta Vaše parametre zo súboru csv2html.ini .

Tu je jednoduchý príklad :


V prvom riadku je definovaný oddelovač, teda znak ktorý v súbore .csv oddeluje dáta v stĺpcoch.

V ďalších riadkoch sú čísla stĺpcov ktoré majú byť exportované do .html súboru v zadanom poradí. Na ukázku je tu môj .csv súbor :

Sign.|Autor|Názov knihy|Vydavateľstvo|Miesto vydania|Cena|Obsah|Poznámka|Umiestnenie

88|Hanson|Anglická gramatika|Prentice-Hall|New Jersey||||
225|kolektív|Angličtina pro jazykové školy|Naklad. Svoboda|Praha||||
296|kolektív|Automaty a gramatiky|Alfa a VEB|Bratislava||||

Výstupný súbor môže mať príponu .html , .php alebo .asp


Pomocou filtrov si môžete vybrať len určitú čast dát zo súboru .csv

Účelom tejto stránky nie je nahradiť manuál k programu. Rozsiahlý manuál najdete v balíku .ZIP spolu s programom.

Program je FREEWARE. Autor si ale vyhrazuje právo rozhodnúť o tom kde bude program uložený pre stiahnutie. Pokiaľ hodláte program na stiahnutie uložiť na iný server, prosím informujte autora.

Mailto:Ing. Branislav Štofko

Download

              

Niektoré portály nestíhajú moje tempo :-) Prosím overte si či máte najnovšiu verziu programu.
Distribučný súbor má meno csv2html_18_08_CS.zip obsahuje český aj slovenský manuál.

Obsah .ZIP súboru, SK verzia

Obsah .ZIP súboru, CS federálna verzia