csv2html V.18.08    

Pro jednu organizaci jsem potřeboval vyrobit .html soubor obsahující nějaký seznam. Dá se to udělat ručně nebo elegantně s použitím nějaké SQL databáze. V druhém případě se ale může stát, že organizace nemá vhodného člověka který by později i databázi aktualizoval. Navíc to není populární, neboť uživatel by musel dělat případně změny dvakrát.

Dnes totiž běžný uživatel PC pracuje s tabulkovým kalkulátorem MS Excel nebo eqivalentem takového programu. Tam je uživatel doma, tam si v tabulce dělá změny a případně i výpočty.

Takže to co bylo třeba dát do formátu .html a vystavit na Internetu jsem dostal jako soubor XLS. Současně mě uživatel s úsměvem upozornil, že v tabulce bude ještě dělat změny. Bylo jasné, že budu hledat třetí cestu

Můj program umožňuje převzít data z .xls tabulky a bez zásahu lidské ruky do dat je přenést na .html internetovou stránku. V případě, že se nejedná o vyloženě bankovní operaci, nevadí nějaký časový skluz mezi tím co má uživatel v tabulce MS Excel a tím co vidí veřejnost na Internetu.

Program nemá žádné menu. Je to jednoduchý program, který si přečte Vaše parametry ze souboru csv2html.ini.

Zde je jednoduchý příklad:


V prvním řádku je definován oddělovač, tedy znak který v souboru .csv odděluje data ve sloupcích.

V dalších řádcích jsou čísla sloupců které mají být exportovány do .html souboru v zadaném pořadí. Na ukázku je tu můj .csv soubor:

Sign.|Autor|Názov knihy|Vydavateľstvo|Miesto vydania|Cena|Obsah|Poznámka|Umiestnenie
88|Hanson|Anglická gramatika|Prentice-Hall|New Jersey||||
225|kolektív|Angličtina pro jazykové školy|Naklad. Svoboda|Praha||||
296|kolektív|Automaty a gramatiky|Alfa a VEB|Bratislava||||

Výstupní soubor může mít příponu .html, .php nebo .asp


Pomocí filtrů si můžete vybrat jen určitou část dat ze souboru .csv

Účelem této stránky není nahradit manuál k programu. Rozsáhlý manuál najdete v balíku .ZIP spolu s programem.

Program je FREEWARE. Autor si ale vyhrazuje právo rozhodnout o tom kde bude program uložen pro stažení. Pokud hodláte program ke stažení uložit na jiný server, prosím informujte autora.

Mailto:Ing. Branislav Štofko

Download

              

Niektoré portály nestíhajú moje tempo :-) Prosím overte si či máte najnovšiu verziu programu. Distribučný súbor má meno csv2html_18_08_CS.zip obsahuje český aj slovenský manuál.

Obsah .ZIP souboru, CZ verze

Obsah .ZIP súboru, CS federálni verze