csv2html V.24.04      

Pro jednu organizaci jsem potřeboval vyrobit .html soubor obsahující nějaký seznam. Dá se to udělat ručně nebo elegantně s použitím nějaké SQL databáze. V druhém případě se ale může stát, že organizace nemá vhodného člověka který by později i databázi aktualizoval. Navíc to není populární, neboť uživatel by musel dělat případně změny dvakrát.

Dnes totiž běžný uživatel PC pracuje s tabulkovým kalkulátorem MS Excel nebo eqivalentem takového programu. Tam je uživatel doma, tam si v tabulce dělá změny a případně i výpočty.

Takže to co bylo třeba dát do formátu .html a vystavit na Internetu jsem dostal jako soubor XLS. Současně mě uživatel s úsměvem upozornil, že v tabulce bude ještě dělat změny. Bylo jasné, že budu hledat třetí cestu

Starší verze programu měla chybu. Nefungoval filtr v situaci když sloupec na který jste definovali filtr nebyl ve výstupní tabulce. Prosím použijte tuto novou verzi.

Můj program umožňuje převzít data z .xls tabulky a bez zásahu lidské ruky do dat je přenést na .html internetovou stránku. V případě, že se nejedná o vyloženě bankovní operaci, nevadí nějaký časový skluz mezi tím co má uživatel v tabulce MS Excel a tím co vidí veřejnost na Internetu.

Program nemá žádné menu. Je to jednoduchý program, který si přečte Vaše parametry ze souboru csv2html.ini.

Zde je jednoduchý příklad:


V prvním řádku je definován oddělovač, tedy znak který v souboru .csv odděluje data ve sloupcích.

V dalších řádcích jsou čísla sloupců které mají být exportovány do .html souboru v zadaném pořadí. Na ukázku je tu můj .csv soubor:

Sign.|Autor|Názov knihy|Vydavateľstvo|Miesto vydania|Cena|Obsah|Poznámka|Umiestnenie
88|Hanson|Anglická gramatika|Prentice-Hall|New Jersey||||
225|kolektív|Angličtina pro jazykové školy|Naklad. Svoboda|Praha||||
296|kolektív|Automaty a gramatiky|Alfa a VEB|Bratislava||||

Výstupní soubor může mít příponu .html, .php nebo .asp


Pomocí filtrů si můžete vybrat jen určitou část dat ze souboru .csv

Potřeboval jsem mít na nějakou akci seznam lidí, kde má zajímal i jejich počet. Soubor typu .CSV jsem psal v programu Poznámkový blok a výsledek jsem chtěl mít na Internetu. Počítat řádky na displeji není extra pohodlné, tak jsem upravil můj program.

Číslování dělá program a proto v .CSV souboru čísla nejsou! Aby se to dalo třídit podle abecedy, je v prvním řádku vlevo mezera. Ta zajistí při třídění, že hlavička seznamu bude vždy první. Program Poznámkový blok ovšem neumí třídit, používám editor pro programátory PSPad . Nebo můžete přesunout řádky s CTRL-X a CTRL-V

Číslování řádků je třeba zapnout v souboru csv2html.ini znaky ## .
V opačném případě nebudou řádky číslovány.

Účelem této stránky není nahradit manuál k programu. Rozsáhlý manuál najdete v balíku .ZIP spolu s programem.

Program je FREEWARE. Autor si ale vyhrazuje právo rozhodnout o tom kde bude program uložen pro stažení. Pokud hodláte program ke stažení uložit na jiný server, prosím informujte autora.

Mailto:Ing. Branislav Štofko

Download

           

Některé portály nestíhají mé tempo :-) Prosím ověřte si zda máte nejnovější verzi programu. Distribuční soubor má jméno csv2html_24_04_CZ.zip obsahuje český manuál.

Obsah .ZIP souboru