Moje freeware programy

csv2html Konvertuje .csv tabuľku do .html
csv2vcf Konvertuje kontakty do tvaru .vcf
Diarama ukazuje fotografie ako diaprojektor
Galeria Menu s referenciami na podadresáre
Giftab Súbor s referenciami na .jpg súbory
GoogleTel Telefonný zoznam z GMAIL-u.
HomePhone Zotriedený telefónny zoznam
InviText Generuje listy - pozvánky
Kalenda Generuje kalendár na mesiac
Menovky pre poslucháčov kurzu
Multifoto Tlač fotografií na preukaz doma
Obalka - Tlač ozdobnej obálky
SiteMap Vytvorí súbor sitemap.xml
Vizitka Generuje vizitku pre tlač
Ine aktivity --- Other links
Jelenia Jedenasťročná Stredná škola
PEDAL Skupina cyklistov z Bratislavy
Patronka Môj život na Patronke
Televízia Môj život s Televíziou
GOLEM Systém pre zber dát
Kamaráti z vojenskej služby
Univerzita tretieho veku pri STU
UTV Prenosné počítače
Cukráreň AD ako doma v Piešťanoch
Zdravotné masáže v Bratislave.
Freeware programs from Slovakia, try Giftab,GoogleTel or Vizitka
Some programs have their pages in English Freeware programs from Slovakia. Some programs have their pages in English. Try Giftab,GoogleTel,Menovky or Vizitka